รับเงินคืน 20% สำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล เพียงแนะนำเพื่อน

referrals link
1. แชร์ Referral  Link ของคุณ
แชร์ลิงก์หรือ QR code ของคุณให้เพื่อนทาง facebook, line, และช่องทางอื่นๆ
referrals signs up
2. เพื่อนมาสมัคร
แนะนำเพื่อนของคุณโดยใช้ลิงก์แนะนำหรือรหัส QR ของคุณ
referrals cashback
3. ได้รับเงินคืน สำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
คุณจะได้รับเงินคืน 20% จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายโทเคนดิจิทัลของเพื่อนที่คุณเชิญ

รับเงินคืน 20% สำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล เพียงแนะนำเพื่อน

referrals link
1. แชร์ Referral  Link ของคุณ
แชร์ลิงก์หรือ QR code ของคุณให้เพื่อนทาง facebook, line, และช่องทางอื่นๆ

รับเงินคืน 20% สำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล เพียงแนะนำเพื่อน

referrals signs up
2. เพื่อนมาสมัคร
แนะนำเพื่อนของคุณโดยใช้ลิงก์แนะนำหรือรหัส QR ของคุณ

รับเงินคืน 20% สำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล เพียงแนะนำเพื่อน

referrals cashback
3. ได้รับเงินคืน สำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัล
คุณจะได้รับเงินคืน 20% จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายโทเคนดิจิทัลของเพื่อนที่คุณเชิญ
เงินคืนที่ได้
referrals total earnings
0 THB
เพื่อน 0 คน
แชร์ Referral Link ของคุณ
เชิญเพื่อน
twitter-x
โปรดสร้างบัญชีเพื่อแชร์ Referral  Link ของคุณ
มีบัญชีแล้วหรือยัง?
กฎของ Referral Program
 1. ผู้ชวนทำหน้าที่แนะนำรายชื่อ ติดต่อ ชักชวนลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัท
 2. ผู้ชวนห้ามปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปนี้
  • พิจารณาวงเงินการใช้บริการ หรืออนุมัติการเปิดบัญชีเพื่อการใช้บริการกับบริษัท
  • ให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
  • รับคำสั่งซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจากลูกค้า
  • รับจัดการหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
 3. การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทแก่ลูกค้าที่แนะนำมา ต้องเป็นข้อมูล official ของทางบริษัทเท่านั้น ห้ามนำแบรนด์ของบริษัท ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การให้ข้อมูลใด ๆ ต้องมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าสำคัญผิดต่อการให้บริการของบริษัทหรือกรณีอื่นใด
 4. ผู้ชวนต้องผ่านการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อนผู้ถูกชวน จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 5. ผู้ชวนจะได้รับ Referral link หลังจากสมัครบัญชีและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
 6. ผู้ชวนจะได้รับเงินโบนัสจากโปรแกรมแนะนำเพื่อนเป็นจำนวน 20% จากค่าธรรมเนียม (ไม่รวมเครดิตค่าธรรมเนียม) เมื่อเพื่อนที่คุณเชิญเทรดเหรียญประเภท Digital Token สำเร็จ (สามารถตรวจสอบรายชื่อเหรียญประเภท Digital Token ได้ ที่นี่)
 7. ผู้ถูกชวน สามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมได้ทุกเมื่อ ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกชวน ให้ผู้ชวนทราบ
 8. กรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ชวนหรือเข้าร่วมโปรแกรมในฐานะผู้ถูกชวน ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการยืนยันตัวตนระดับที่ 1
 9. ระยะเวลา : ยังไม่มีกำหนด
 10. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
referrals how
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่รับผิดชอบภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องของตัวเอง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด เว้นแต่จะตกลงไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้งานและบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตกลงว่าบริษัทจะรับผิดชอบภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า