แนะนำเพื่อนเพื่อรับเงินคืนถึง 20%!

1. แชร์ Referral  Link ของคุณ
แชร์ลิงก์หรือ QR code ของคุณให้เพื่อนทาง facebook, line, และช่องทางอื่นๆ
2. เพื่อนมาสมัคร
แนะนำเพื่อนของคุณโดยใช้ลิงก์แนะนำหรือรหัส QR ของคุณ
3. คุณได้เงินคืน 20%
คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากค่าธรรมเนียมของเพื่อนที่คุณเชิญ

แนะนำเพื่อนเพื่อรับเงินคืนถึง 20%!

1. แชร์ Referral  Link ของคุณ
แชร์ลิงก์หรือ QR code ของคุณให้เพื่อนทาง facebook, line, และช่องทางอื่นๆ

แนะนำเพื่อนเพื่อรับเงินคืนถึง 20%!

2. เพื่อนมาสมัคร
แนะนำเพื่อนของคุณโดยใช้ลิงก์แนะนำหรือรหัส QR ของคุณ

แนะนำเพื่อนเพื่อรับเงินคืนถึง 20%!

3. คุณได้เงินคืน 20%
คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากค่าธรรมเนียมของเพื่อนที่คุณเชิญ
เงินคืนที่ได้
referrals total earnings
0 THB
เพื่อน 0 คน
แชร์ Referral Link ของคุณ
เชิญเพื่อน
twitter-x
โปรดสร้างบัญชีเพื่อแชร์ Referral  Link ของคุณ
มีบัญชีแล้วหรือยัง?
กฎของ Referral Program
 1. ผู้ชวนทำหน้าที่แนะนำรายชื่อ ติดต่อ ชักชวนลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัท
 2. ผู้ชวนห้ามปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปนี้
  • พิจารณาวงเงินการใช้บริการ หรืออนุมัติการเปิดบัญชีเพื่อการใช้บริการกับบริษัท
  • ให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
  • รับคำสั่งซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจากลูกค้า
  • รับจัดการหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า
 3. การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทแก่ลูกค้าที่แนะนำมา ต้องเป็นข้อมูล official ของทางบริษัทเท่านั้น ห้ามนำแบรนด์ของบริษัท ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การให้ข้อมูลใด ๆ ต้องมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้ลูกค้าสำคัญผิดต่อการให้บริการของบริษัทหรือกรณีอื่นใด
 4. ผู้ชวนต้องผ่านการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อนผู้ถูกชวน จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 5. ผู้ชวนจะได้รับ Referral link หลังจากสมัครบัญชีและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
 6. ผู้ชวนจะได้รับเงินโบนัสจากโปรแกรมแนะนำเพื่อนเป็นจำนวน 20% จากค่าธรรมเนียม (ไม่รวมเครดิตค่าธรรมเนียม) เมื่อเพื่อนที่คุณเชิญเทรดเหรียญประเภท Digital Token สำเร็จ (สามารถตรวจสอบรายชื่อเหรียญประเภท Digital Token ได้ ที่นี่)
 7. ผู้ถูกชวน สามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมได้ทุกเมื่อ ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกชวน ให้ผู้ชวนทราบ
 8. กรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ชวนหรือเข้าร่วมโปรแกรมในฐานะผู้ถูกชวน ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการยืนยันตัวตนระดับที่ 1
 9. ระยะเวลา : ยังไม่มีกำหนด
 10. อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
referrals how
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่รับผิดชอบภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องของตัวเอง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด เว้นแต่จะตกลงไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้งานและบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตกลงว่าบริษัทจะรับผิดชอบภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า