การปกป้องเงินของท่านเป็นเรื่องสําคัญที่สุด สําหรับเรา

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเพื่อปกป้องเงินของท่านทุกสกุล
Bitkub-Bitcoin-Security-Safe
Bitkub-Cryptocurrency-Security-Storage
คลังเก็บสินทรัพย์ดิจิตอล
เงินสกุลคริปโตส่วนใหญ่ของท่านจะถูกเก็บในกระเป๋าเงินเย็น (Cold Wallet) และข้อมูล ออนไลน์ของท่านจะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส
กระเป๋าเงินเย็น (Cold Wallet) เป็นคลังเก็บเงินสกุลคริปโตซึ่งไม่มีการเช่ือมต่อกับ อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลท้ังหมดในบัญชีของท่านจะเข้ารหัสดิจิตอล (AES-256) และได้รับการ Back-up ด้วยกระเป๋าเงินกายภาพ (Hardware wallet)
เหรียญที่จําเป็นเท่านั้นจะถูกเก็บบนกระเป๋าเงินร้อน (Hot wallet) หรือกระเป๋าออนไลน์
Bitkub-Two-Factor-Authentication
บัญชี Bitkub มีการยืนยันตัวตน 2 ชั้น (Two-factor Authentication)
เพิ่มความปลอดภัยบัญชีของท่านไปอีกขั้น
ด้วยวิธีเพิ่มการป้อนรหัสชั้นท่ี 2 ผ่านโทรศัพท์มือถือ ต่อให้ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จะถูกขโมย ท่านก็ยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของท่านได้
Bitkub-Two-Factor-Authentication
Bitkub-System-Protection
การป้องกันระบบ
Bitkub.com เข้ารหัสการส่งข้อมูลด้วย SSL (https)
เรามีการป้องกัน DDoS บน cloudflare ซึ่งใช้ No Scrubs technology
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จากการโจมตีแบบ CSRF ด้วย Session Tokens
Indirect connection with database with SQL injection
เช่ือมต่อทางอ้อมกับฐานข้อมูลด้วย SQL injection
การจัดการความปลอดภัยในองค์กร
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายมาตรฐานทางการเงินของบริษัท
เราใช้ระบบจัดการรหัสผ่านเพื่อจำกัดการอนุญาตและการเข้าถึงข้อมูล
การยืนยันตัวตน 2 ชั้น เป็นมาตรฐานการล็อกอินของบริษัท
การจัดการข้อมูลละเอียดอ่อน
เราแนะนําการสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง (อักษรตัวเล็กและใหญ่, อักขระพิเศษ, ความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษร)
เรามีการ Hash/เข้ารหัสฐานข้อมูลรหัสผ่าน
ข้อมูลลูกค้าสามารถเข้าถึงได้เฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น