ค่าธรรมเนียมการเทรด
ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือขายต่อคร้ัง 0.25%
การฝาก
การฝากเงินคริปโตทุกสกุล ฟรี
ค่าธรรมเนียมการถอนเหรียญมีการปรับเปลี่ยนทุก 12:00 น. 16:00 น. 21:00 น. และ 00:00 น. (เที่ยงคืนตรง) ตามเวลาประเทศไทยของทุกวัน โดยอ้างอิงการเปลี่ยนแปลงจาก ค่าธรรมเนียมล่าสุดในระบบ Blockchain อ่านเพิ่มเติม
สกุลเงินเครือข่ายค่าธรรมเนียมถอน ต่อสกุลเหรียญจํานวน Block ที่ต้องรอ
(ตอนฝาก)
การฝาก
การฝากเงินคริปโตทุกสกุล ฟรี
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินบาท
จํานวนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีธนาคารไทยอื่นๆ
0 - 100,000 บาท20 บาท20 บาท
100,001 - 500,000 บาท20 บาท75 บาท
500,001 - 2,000,000 บาท20 บาท200 บาท
2,000,001 - 20,000,000 บาท20 บาทไม่สามารถทำรายการได้
ตารางเวลาการได้รับเงิน
ธนาคารเงื่อนไขระยะเวลาดำเนินการ
กสิกรถอนมากกว่า 2 ล้านบาทภายใน 24 ชั่วโมง
ถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ล้านบาทภายใน 24 ชั่วโมง
อื่น ๆถอนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ล้านบาทภายใน 24 ชั่วโมง