ค่าธรรมเนียมการเทรด
ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือขายต่อคร้ัง 0.25%
การฝาก
การฝากเงินคริปโตทุกสกุล ฟรี
สกุลเงินค่าธรรมเนียมถอน ต่อสกุลเหรียญจํานวน Block ที่ต้องรอ
(ตอนฝาก)
การฝาก
การฝากเงินคริปโตทุกสกุล ฟรี
ถอนเงิน
จํานวนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีธนาคารไทยอื่นๆ
0 - 100,000 THB20 THB20 THB
100,001 - 500,000 THB20 THB75 THB
500,001 - 2,000,000 THB20 THB200 THB
ตารางเวลาการได้รับเงิน
เวลาบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีธนาคารไทยอื่นๆ
00:00 - 08:00ก่อน 10:00ก่อน 18:00 ในวันทำการ
08:01 - 18:00ภายใน 2 ชั่วโมงก่อน 18:00 ในวันทำการถัดไป
18:01 - 23:59ก่อน 10:00 ในวันทำการถัดไปก่อน 18:00 ในวันทำการถัดไป