ยอดที่สามารถใช้ได้:
ยอดคงเหลือ:
ยอดที่อยู่ในออเดอร์:
*ถอนเงินสูงสุดได้ไม่เกินครั้งละ 2,000,000 บาท
*ได้เงินภายใน 1 ชั่วโมง - 24 ชั่วโมง (อ่านเพิ่มเติม)
ยอดที่สามารถใช้ได้:
โอนเข้าบัญชี
เลขที่บัญชี
ค่าธรรมเนียม
20 THB
ยอดรวมที่ได้รับ
0 THB

รายการทั้งหมด