Bitkub Daily Index

วันที่
01 มกราคม 2513

มูลค่าล่าสุด
0

Annualized Return
+0.00%

Annualized Volatility
+0.00%

1 Day Change
+0.00%

MTD Change
+0.00%

QTD Change
+0.00%

YTD Change
+0.00%

Bitkub Real-Time Index

ดัชนีบิทคับ คือ อะไร?
Bitkub Index หรือ ดัชนีบิทคับ คือดัชนีหรือตัวชี้วัด ที่เกิดจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายสกุลที่ซื้อขายบน Bitkub Online มารวมกันไว้ใน “ตะกร้า” เพื่อหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและกิจกรรมที่เกิดขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละชนิดที่ซื้อขายบนระบบของ Bitkub Online
คำถามที่พบบ่อย