ยอดคงเหลือ0 THB

ประเภทออเดอร์

จำนวนที่ต้องจ่าย THB 25% | 50% | 75% | 100%

0.00

ราคาต่อ BSVLatest | Bid | Ask

0.00

ยอด FEE CREDIT คงเหลือ0 THB

BSV จำนวนที่จะได้รับFee 0.25%

0.0000

  รายการล่าสุด

  รายการซื้อ

  รายการขาย

  รายการที่เปิดไว้ของฉัน

  ประวัติการทำรายการของฉัน