THE CHALLENGE IS ON!

แข่งขันการเทรด BTC หรือ ETH ตามอันดับปริมาณสูงสุด

รางวัลใหญ่อันดับ 1. รถยนต์ Mazda2 2018 1.3 Standard มูลค่า 530,000 บาท (หรือ BTC ตามมูลค่าปัจจุบัน)
รางวัลใหญ่อันดับ 2. Iphone X 64GB (หรือ BTC ตามมูลค่าปัจจุบัน)
รางวัลใหญ่อันดับ 3. Samsung S9+ (หรือ BTC ตามมูลค่าปัจจุบัน)
รางวัลใหญ่อันดับ 4. Huawei P20 Pro (หรือ BTC ตามมูลค่าปัจจุบัน)
รางวัลใหญ่อันดับ 5-10. BTC มูลค่า 6,000 บาทต่อท่าน
รางวัลใหญ่อันดับ 11-20. BTC มูลค่า 3,000 บาทต่อท่าน

ระยะเวลากิจกรรม: 9 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2018

กติกาและเงื่อนไข

- เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ใช้งานต้องทำการซื้อหรือขายเหรียญเกินปริมาณ 1,000 บาท ในระยะเวลาที่จัดกิจกรรมเท่านั้น
- ปริมาณการเทรด จะถูกนับจากมูลค่าและจำนวนการซื้อ/ขายเหรียญ
- ปริมาณการเทรดจะถูกนับหลังจากทำการซื้อและขายเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
- บริษัท Bitkub Online Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบในส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับรางวัลทุกท่าน
- ระยะเวลาที่จัดส่งของรางวัลใหญ่จะขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่าย
- ผู้รับรางวัล ไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้
- พนักงานและญาติของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
- หากผู้โชคดี มีหลักฐานไม่ครบถ้วนที่บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนหรือติดต่อได้ หรือไม่มารับของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผล บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับ
- หากบริษัทพบธุรกรรมที่น่าสงสัยของผู้ใช้งาน Bitkub ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามผู้ใช้ดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม และ มีสิทธิในการอายัดบัญชีและหรือปิดกั้นการถอนเงินจากบัญชีของผู้ใช้เป็นระยะเวลา 30 วัน

  1. Volume ของผู้เล่นที่ทำการซื้อขายกับตัวเองจะไม่ถูกนับ
  2. Volume ของผู้เล่นที่ซื้อขายกับคนซํ้าๆ จะถูกตัดคะแนนหลังจากการตรวจสอบ

- มูลค่าของรางวัลเหรียญดิจิตอลจะถูกจำหน่ายตามมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทตามวันและเวลาที่กำหนดโดยบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบหากเกิดกำไรหรือขาดทุนตามมูลค่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทที่ผู้รับรางวัลได้รับ
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับของรางวัลและระยะเวลากิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ของรางวัลใหม่จะมีมูลค่าเทียบเท่ากับของรางวัลเดิม
- บริษัทจะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการรับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือการบริการ ผู้รับรางวัลจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้จำหน่ายหรือบริษัทที่ให้บริการโดยตรง
- บริษัทของสงวนสิทธิในการถ่ายภาพหรืออัดวีดีโอของผู้รับรางวัลโดยถือเป็นสิทธิขาดของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่ ตามสือโดยไม่ต้องขออนุญาติหรือจ่ายค่าตอบแทน